Agroenergia

Jaki jest cel programu AgroEnergia?

Głównym celem programu AgroEnergia jest udzielenie pomocy finansowej w inwestycjach, które mają się przyczynić do większego korzystania z odnawialnych źródeł energii i tym samym ograniczyć negatywny wpływ działalności rolniczej na nasze środowisko. Program AgroEnergia ma też na celu polepszenie jakości powietrza jak i zwiększenie samowystarczalności energetycznej gospodarstw rolnych.

AgroEnergia - kto może skorzystać?

Program AgroEnergia jest dla osób, które są chętne inwestować w odnawialne źródła energii.

Z programu mogą skorzystać osoby, które są:


- osobą fizyczną będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo;

- osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Program AgroEnergia najczęstsze pytania:

1AgroEnergia - co można uwzględnić w programie?
Dofinansowanie z programu AgroEnergia można wykorzystać na stworzenie nowoczesnych inwestycji, które będą działały dzięki odnawialnym źródłom energii. Do takich inwestycji, które można uwzględnić w dotacji należą: - instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW; - instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW; - pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia; - instalacje hybrydowych, które składają się z paneli fotowoltaicznych oraz z pompy ciepła lub elektrowni wiatrowej plus pompy ciepła połączone w jeden układ. Warto pamiętać, że moc ogólna całej instalacji może przekroczyć 50 kW lecz moc jej komponentów nie może być wyższa niż 50 kW.
2AgroEnergia – budżet programu i forma finansowania?
Cały budżet rządowego programu przeznaczonego dla gospodarstw rolnych ma wynieść 200 mln złotych. Program przeznacza 170 mln zł na bezzwrotne formy finansowania, pozostałe 30 mln złoty będą to pieniądze, które będą wsparciem zwrotnym. Wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną, wiatrową oraz hybrydową wahają się często w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mając na uwadze wiele zależności, twórcy programu Agroenergia założyli, że dofinansowanie może wynieść do 20 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (do 25 tys. zł), uzależnionych od mocy planowanej instalacji: - moc od 10 do 30 kW – do 20 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł, - moc od 30 do 50 kW – do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys. zł. Warto też wspomnieć, że dofinansowanie przewidziano także w przypadku instalacji hybrydowej. Jest to taka instalacja, która łączy współdziałanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła lub instalacji wiatrowej i pompy ciepła. W takim przypadku, łączna moc systemu obliczana jest na podstawie osiągów zastosowanego sprzętu jest dodatkowo dofinansowana w wysokości 10 tys. zł.
3Terminy i sposób składania wniosków – AgroEnergia?
Pierwszy termin uruchomienia naboru wniosków do programu Agroeneria 2020 ruszył w II połowie III kwartału 2020 r. Rolnictwo ma wpływ w dużym stopniu na środowisko. NFOŚiGW w planach ma ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i w związku z tym planuje otwarcie II edycji programu AgroEnergia. Najprawdopodobniej nastąpi to w czerwcu 2021r, lecz ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną ten termin może zostać zmieniony. Warto pamiętać, że inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ważne!

W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie z programu AgroEnergia.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu?

Masz pytania o możliwość uzyskania dofinansowania?

Zadzwoń do nas lub zostaw kontakt, oddzwonimy.

Biuro tel. 884 881 650 – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Pod tym numerem jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 9 do 17.

Napisz do nas

ZAMÓW WYCENĘ