Program czyste powietrze

Program Czyste Powietrze pozwala obniżyć koszt inwestycji na pompę ciepła i fotowoltaikę nawet o 60%. Czyste powietrze to dotacja przeznaczona dla właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych, którzy zdecydują się na wymianę pieca opalanego paliwem stałym (tzw. kopciucha) na rzecz ekologicznego źródła ciepła, jakim jest np. pompa ciepła. Zdobądź niezależność z JM Energy!

Czym jest program Czyste Powietrze?

Program ,,Czyste powietrze,, został uruchomiony na lata 2018-2029 z myślą o zredukowaniu emisji zanieczyszczeń dostających się do powietrza i poprawy efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych. Dzięki tej dotacji możemy częściowo sfinansować inwestycje w instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła i tym samym poprawić swój komfort życia. Nabór wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się w trybie ciągłym. Czyste powietrze można połączyć z ulgą termomodernizacyjną. W naszej firmie zajmiemy się niezbędnymi formalnościami związanymi z pozyskaniem dotacji za Ciebie!

Kto może ubiegać się o dotację?

Na podstawowy poziom dofinansowania programu ,, Czyste Powietrze” mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są właścicielami i współwłaścicielami budynków jednorodzinnych o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 000zł. Natomiast z podwyższonego poziomu dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami oraz współwłaścicielami jednorodzinnych budynków, gdzie przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza: 1960zł netto- w gospodarstwie jednoosobowym 1400zł netto– w gospodarstwie wieloosobowym Uwaga! Osoba, która stara się o przyznanie podwyższonego poziomu dotacji do WFOŚiGW musi otrzymać od wójta, prezydenta miasta lub burmistrza zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego najpóźniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie z programu czyste powietrze.

Najczęstsze pytania o program czyste powietrze

1Czy wniosek jest skomplikowany?
Prosty wniosek to prosty sposób na pozyskanie pieniędzy na inwestycje w nowe ekologiczne źródło ciepła i panele fotowoltaiczne! Od teraz we wniosku nie ma konieczności podawania informacji technicznych ani przechowywania dokumentacji dotyczącej wysokości rocznych dochodów, wystarczy tylko PIT. Mniej formalności, czyli łatwiejsze i szybsze otrzymanie dotacji! Wyjątkiem jest zaświadczenie o wysokości dochodów wystawianych przez gminy dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania z programu ,,Czyste powietrze’’. Nie musisz się martwić o poprawne uzupełnienie wniosku! Nasi pracownicy przygotują go za Ciebie w ramach naszej współpracy. Będziesz miał pewność, że wniosek jest w 100% prawidłowo uzupełniony i złożony!
2Jaki jest czas rozpatrywania wniosków?
Dzięki wprowadzeniu szeregu usprawnień, czas oczekiwania na odpowiedź z WFOŚiGW wynosi jedynie 30dni. Dofinansowanie, dzięki któremu możesz pozyskać środki m.in. na zakup i montaż fotowoltaiki oraz pompy ciepła będzie przekazywane po 30 dniach roboczych licząc od daty dostarczenia faktur do WFOŚiGW.
3Jaki jest zakres przedsięwzięć, które można sfinansować?
Program ,, Czyste Powietrze’’ zakłada szeroki zakres przedsięwzięć, które mogą zostać sfinansowane z dotacji, są to m.in. instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW oraz zakup i montaż pompy ciepła.
4Ile masz czas na realizację przedsięwzięcia?
Program ,,Czyste powietrze’’ daje możliwość sfinansowania dotacją przedsięwzięć już rozpoczętych, ale nie wcześniej niż przed dniem 15.05.2020r. Oznacza to, że osoby uprawnione, mogą ubiegać się o dofinansowanie na prace rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Zmiany wprowadzone do programu pozwalają również na skorzystanie z dotacji na przedsięwzięcia już zakończone, pod warunkiem że nie były rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku i nie wcześniej niż przed dniem 15.05.2020r. Warto wiedzieć, iż prace nad inwestycją w pompę ciepła czy fotowoltaikę nie muszą być rozpoczęte ani zakończone przed datą złożenia wniosku do WFOŚiGW. Czas jaki mamy na zrealizowanie zaplanowanych przedsięwzięć wynosi 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotacje.
5W jakim terminie nastąpi wypłata środków po złożeniu wniosku?
WFOŚiGW dokona wypłat kwoty dotacji w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Masz pytania?

Zadzwoń do nas lub zostaw kontakt, oddzwonimy.

Biuro tel. 884 881 650 – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Pod tym numerem jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 9 do 17.

Napisz do nas