Mój prąd

Dofinansowanie z „Programu Mój Prąd”

Program Mój Prąd to rządowe dofinansowanie, które znane jest już wszystkim zainteresowanym posiadaniem instalacji fotowoltaicznej. Nic dziwnego, bo do zgarnięcia jest dotacja w wysokości 5 000zł! Celem programu jest wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej na terenie naszego kraju. W perspektywie długofalowej wpłynie to pozytywnie na zobowiązania klimatyczne względem Unii Europejskiej.

Kto może skorzystać z programu „Mój Prąd”?

Dofinansowanie dedykowane jest tylko i wyłącznie do osób prywatnych, które chcą wytwarzać energię na zaspokojenie własnych potrzeb. Oczywiście taka osoba fizyczna musi mieć podpisaną kompleksową umowę z zakładem energetycznym.

Czy mogę skorzystać z programu „Mój Prąd”? Napisz lub zadzwoń do nas!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci wypełnić wniosek!

Najczęstsze pytania o program "Mój prąd"

1Warunki, które należy spełnić , aby uzyskać dotację:
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna mieści się w przedziale od 2 kW do 10 kW. W chwili złożenia wniosku z programu „Mój Prąd” cała instalacja powinna być już zainstalowana na dachu lub gruncie i podłączona do sieci. Instalacja fotowoltaiczna nie może być powiększeniem już istniejącego systemu.
2Jaka jest wysokość dofinansowania z programu „Mój Prąd”?
Wysokość dotacji jest stała i wynosi 5 000zł na instalację o mocy między 2 a 10 kW. Warto zwrócić uwagę, że kwota ta jest w pełni zwolniona z podatku dochodowego, dlatego wnioskodawca może uzyskać całą sumę.
3Czy dofinasowanie „Mój Prąd” łączy się z innymi dotacjami?
Program „Mój Prąd” można połączyć z ulgą termomodernizacyjną. Osoba fizyczna może odliczyć sobie koszt instalacji od podstawy podatku. Warto jednak zwrócić uwagę jak obliczyć wysokość ulgi: (Koszt instalacji fotowoltaicznej – 5000zł z programu Mój Prąd) x wysokość PIT
4Na czym polega i kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
Korzystając z programu „Mój Prąd” wnioskodawca nie może go połączyć z programem „Czyste powietrze”. Niestety również nie ma możliwości połączenia dofinansowania z Ulgą dla Rolnika oraz z premią dla Młodego Rolnika. Dotacji tej nie połączą też mieszkańcy Warszawy z dofinansowaniem na panele fotowoltaiczne od Urzędu Miasta Warszawa.
5Kiedy można składać wnioski na dofinansowanie z programu „Mój Prąd”?
II nabór wniosków trwał od 13.01.2020 i zakończył się 6 grudnia 2020. Poprzednie dwie edycje programu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem a dofinansowanie otrzymało aż 220 tysięcy prosumentów. Wszystko dzięki imponującemu budżetowi o wysokości 1,1 mld zł. Wnioski złożone w drugiej edycji są nadal procedowane przez NFOŚiGW, a zakończenie prac zaplanowane jest na drugi kwartał 2021 roku. Aktualnie wiadomo, że trzecia edycja programu „Mój Prąd” na pewno będzie. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad zakresem i budżetem kolejnej edycji. Kierownik Wydziału PiKS w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Donata Bieniecka-Popardowska, poinformowała, iż „premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym zwiększenie autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz poziomu efektywności energetycznej.” Dlatego jasne jest, że nowa edycja będzie rozszerzona. Oprócz dofinansowania samych instalacji fotowoltaicznych będzie można uzyskać dotację także na stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz magazyny energii połączone z PV. Na razie jednak nie zostały określone wysokości dotacji oraz zakres kwalifikowanych kosztów inwestycji. Rządowy pełnomocnik ds. odnawialnych źródeł energii – Ireneusz Zyska poinformował, że pragną „zbudować atrakcyjny model finansowania, a do tego potrzebny jest duży budżet. Jeżeli zostanie on przygotowany w czasie 2-3 miesięcy, to do połowy roku zostanie ogłoszony nabór wniosków.” Dlatego trzeciej edycji programu „Mój Prąd” można spodziewać się nie wcześniej niż w lipcu 2021r.
6Czy mogę sprzedać dom po uzyskaniu dotacji na instalację z programu?
Tak, możesz sprzedać dom wraz z instalacją, na którą przyznana była dotacja z programu „Mój Prąd” nawet jeśli sprzedaż odbywa się przed zakończeniem okresu trwałości trwającego 3 lata. Jednak w takim przypadku konieczne będzie przeniesienie okresu trwałości na nowego właściciela budynku. O wszystkim należy poinformować w formie pisemnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7Czy mogę starać się o dofinansowanie na dwie instalacje, gdy jestem właścicielem kilku domów?
Tak! Masz możliwość złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie z programu „Mój Prąd”. Dotacja ta udzielana jest na dany system fotowoltaiczny połączony z licznikiem dwukierunkowym w konkretnym punkcie poboru energii.
8Czy mogę skorzystać z dofinansowania w przypadku zakupu fotowoltaiki na kredyt?
Tak! Spokojnie możesz skorzystać z dofinansowania nawet jeśli instalacja fotowoltaiczna jest zakupiona na kredyt. Musisz pamiętać, że w takim przypadku konieczne będzie przedstawienie potwierdzenia z banku o zapłaceniu całej faktury. Istotne jest również, że o dofinasowanie można starać się jedynie tylko w przypadku kredytu komercyjnego lub rynkowego. Jednocześnie zakup nie może być dofinansowany ze środków publicznych taki jak z pożyczek preferencyjnych z programu Czyste Powietrze lub z innych programów unijnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Masz pytania?

Zadzwoń do nas lub zostaw kontakt, oddzwonimy.

Biuro tel. 884 881 650 – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Pod tym numerem jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 9 do 17.

Napisz do nas