Ulga termomodernizacyjna fotowoltaika

W ramach ulgi termomodernizacyjnej możesz odliczyć fotowoltaikę od podatku.


Ulga termomodernizacyjna to, kolejny z szeregu możliwości, sposób na obniżenie wydatków poniesionych w inwestycje paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła czy termomodernizacji budynku. Skorzystaj z odliczeń i ciesz się brakiem rachunków za prąd.

Czym jest ulga termomodernizacyjna?


Ulga termomodernizacyjna to forma wsparcia przeznaczona dla podatników, którzy zdecydują się zainwestować w moduły fotowoltaiczne, pompę ciepła czy termomodernizację budynku. Maksymalna kwota wydatków, ustalana na podstawie faktur, jaka przysługuje właścicielowi domu jednorodzinnego do odliczenia to 53 000 zł.

Jak skorzystać i komu przysługuje ulga?


To proste!

Odliczamy 17%,19% lub 32% kwoty inwestycji od podstawy obliczenia podatku dochodowego w zeznaniu rocznym PIT. Wartość procentowa zależy od rodzaju opodatkowania. - 17% odliczenia przysługuje właścicielom domów jednorodzinnych, którzy rozliczają się podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, - 32% mogą odliczyć podatnicy na zasadach ogólnych, przekraczający roczny dochód w wysokości 85 528zł, - z ulgi 19% skorzystają inwestorzy na podatku liniowym. Ulga termomodernizacyjna przeznaczona jest również dla ryczałtowców. Kwotę, która nie znalazła pokrycia w dochodzie w roku podatkowym, można odliczać przez 6 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego wystąpienia pierwszego wydatku np. na panele PV.

Korzystasz z programu Mój Prąd lub Czyste powietrze!

Ulga termomodernizacyjna łączy się z programem Mój Prąd i programem Czyste Powietrze. Dzięki temu możesz obniżyć wydatek na inwestycję w fotowoltaikę i pompę ciepła nawet o 60%. Przy takim połączeniu inwestycja zwróci się po około 5-6 latach a Ty będziesz wolny od rachunków za prąd.

Ulga termomodernizacyjna najczęstsze pytania:

1Kto może skorzystać?
Wydatki poniesione np. na zakup i montaż pompy ciepła czy instalacji fotowoltaicznej mogą odliczać od podatku właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej, podatku liniowego 19% lub opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik może tylko raz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej bez względu na liczbę posiadanych nieruchomości. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika. Jeżeli małżonkowie lub współwłaściciele wspólnie się rozliczają i dokonają termomodernizacji tego samego budynku to każde z nich może skorzystać z ulgi.
2Budynek jednorodzinny?
Podatnicy, którzy nie otrzymali jeszcze dokumentów potwierdzających odbiór domu nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Jeśli planujesz budowę domu z panelami fotowoltaicznymi lub pompą ciepła i poniesiesz koszty z tym związane przed odbiorem inwestycji do użytkowania, wydatki te nie zostaną zakwalifikowane. Odliczenie przysługuje jedynie właścicielom budynków już wybudowanych, czyli takich których budowa została formalnie zakończona. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domu jednorodzinnego, czyli wolno stojącego lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej czy grupowej. W budynku mogą być wydzielone maksymalnie 2 lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy (o powierzchni nie większej niż 30% całości budynku). Jeśli martwisz się, że masz za mało miejsca na dachu swojego domu na panele PV lub stan techniczny dachu nie jest najlepszy i nie skorzystasz z ulgi- nie martw się! Warunki ulgi termomodernizacyjnej przewidują takie przypadki, dlatego możesz zamontować fotowoltaikę na garażu lub budynku gospodarczym, który służy budynkowi mieszkalnemu i cieszyć się darmową energią a także odliczeniem.
3Co trzeba zrobić, aby otrzymać ulgę termomodernizacyjną?
Warunki są proste! Aby odliczyć wydatki poniesione na zakup i montaż fotowoltaiki, pompy ciepła, czy termomodernizację budynku należy: - posiadać akt własności lub współwłasności budynku jednorodzinnego, - rozpocząć przedsięwzięcie związane np. z inwestycją w panele fotowoltaiczne, - kupić nowe towary, produkty lub usługi, które są zgodnie z wykazem odliczeń, - posiadać faktury zakupu towarów, produktów, czy usług oraz montażu, - ukończyć przedsięwzięcie w ciągu 3 lat, - poczynione wydatki odliczać na bieżąco za każdy rok w deklaracji PIT.
4Które działania podlegają odliczeniu?
Przedmiotem ulgi termomodernizacyjnej jest przedsięwzięcie mające na celu zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię elektryczną. W związku z czym odliczeniu podlegają m.in: - ulepszenia, w wyniku których zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych np. wykonanie izolacji ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej; - ulepszenia, które zmniejszą straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, pod warunkiem, że budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, np. wymiana kotła w ocieplonym budynku; - całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne np. instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła; - zakup i montaż rekuperacji, klimatyzacji.
5Kiedy dokonać odliczenia?
Odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-28 za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki związane np. z inwestycją w fotowoltaikę. Gdy kwota odliczeń nie będzie miała pokrycia w rocznym dochodzie, można ją odliczać w późniejszych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga termomodernizacyjna integracja z programem Mój Prąd i programem Czyste Powietrze


Od 2019r. dofinansowania nie są traktowane jako dochód, dlatego też jeśli skorzystamy z dotacji programu Mój Prąd lub Czyste Powietrze możemy nadal odliczyć 17%,19% lub 32% inwestycji w ramach ulgi termomodernizacyjnej pomniejszonej o sfinansowane wydatki z programów Mój Prąd lub Czyste Powietrze.
Warto jednak zwrócić uwagę jak obliczyć wysokość ulgi: (Koszt instalacji fotowoltaicznej – dotacja z programu Mój Prąd lub Czyste Powietrze) x wysokość PIT.

Instalacja fotowoltaiczna gotowe zestawy


Zajrzyj do naszego sklepu internetowego i sprawdź gotowe rozwiązania przygotowane przez naszych spcjalistów. Instalacja fotowoltaiczna i pompy ciepła to przyszłość - pozwolą Ci oszczędzić energię elektryczną i dbać o środowisko.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Ulga termomodernizacyjna - masz pytania?

Zadzwoń do nas lub zostaw kontakt, oddzwonimy.

Biuro tel. 884 881 650 – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Pod tym numerem jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 9 do 17.

Napisz do nas